Hang- en sluitwerk

Scharnieren en overig hang en sluitwerk kunt u het beste
regelmatig controleren.
Er kan zand of stof tussen komen, waardoor e.e.a. stroef gaat.
Maak dit schoon en u voorkomt problemen.