Goten en afvoeren

Controleer met regelmaat uw goten en afvoeren.
Zowel dakgoten als ook de goten van uw dakvensters en de
afvoeren van goten en uw dakkapel.
Goten kunnen vollopen met blad of mos, hierdoor kan verstopping
ontstaan. Dit kan lekkages veroorzaken.